มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริจาคเพื่อน้อง

รายการสิ่งของที่ต้องการรับ บริจาค เดือน กันยายน 2561

  • ข่าวสารหอมมะลิ 100% (สำหรับใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูเด็กพิการ)
  • ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ขนาด   M  (สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการในกรุงเทพฯ)
  • ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก ขนาด   XXXL (สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการในกรุงเทพฯ)
  • น้ำมันพืช  (สำหรับเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ)
  • น้ำดื่มขวดเล็กขนาด 330 ml (สำหรับใช้ในการอบรมความรู้ให้กับครอบครัวเด็กพิการ)
    Power Amp
  • BEHRINGER EUROPOWER PMP2000D  (สำหรับใช้ในการอบรมความรู้ให้กับครอบครัวเด็กพิการ)

 


ช่องทางการบริจาคเงิน

 

ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารยูโอบี สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
ธนาคารธนชาต ย่อย ร.พ เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซอย 59 ออมทรัพย์ 010-433969-4
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุขสาขา
บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี,บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า,และมินิบิ๊กซี

 

แบบฟอร์มการแจ้งบริจาคเงิน

ชื่อ - นามสกุล (*)

ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ (*)

วันเดือนปีเกิด

โทรศัพท์

Your Email

วันที่บริจาค

ช่องทางบริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ


ย้อนกลับ