มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริจาคเพื่อน้อง

รายการของรับบริจาค เดือน ตุลาคม  2562

  1. น้ำดื่ม (ถ้วย) สำหรับบริการให้กับผู้บริจาค และใช้ในการประชุมต่างๆ
  2. กาแฟ ชนิดเติม และชนิด 3 in 1 สำหรับใช้ในการจัดอบรมต่างๆ ให้กับครอบครัวเด็กพิการ
  3. ครีมเทียม (ถั่วเหลือง) สำหรับใช้ในการจัดอบรมต่างๆ ให้กับครอบครัวเด็กพิการ
  4. เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ปากกาลูกลื่น (สีน้ำเงิน แดง), ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ำเงิน ดำ แดง), กรรไกร, คลิปหนีบกระดาษ ขนาดเล็ก (112/113)
  5. ถ้วยเมลามีน ขนาด 4.5 นิ้ว จำนวน 2 นิ้ว สำหรับใช้ในครัว
  6. อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด เช่น สก๊อตไบร์ท แปรงขัดหม้อ
  7. สบู่ล้างมือ สำหรับใช้ในกิจกรรมศูนย์บริการ
  8. Stapler ขนาด 26/6 และ ขนาด 27/4-4 พร้อมลูกแม็ก จำนวน 3 ตัว สำหรับอบรมผู้ปกครอง
  9. หน้ากาก อนามัย n95 จำนวน 500 ชิ้น


10.กล่องหูล็อค


http://www.wessenware.com/store/product/view/Storage_Box_with_Clear_Lid-26868172-th.html

11. กระดาษ แฟกซ์

Thermal Fax Roll 216 mm.x30 yards 1 cm. core ONE
https://www.officemate.co.th/en/one-

 


ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารยูโอบี สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
ธนาคารธนชาต ย่อย ร.พ เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคาร ทหารไทย โชคชัย ออมทรัพย์  036- 2 789- 471
ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ฯ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซอย 59 ออมทรัพย์ 010-433969-4
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี,บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า,และมินิบิ๊กซี

 

แบบฟอร์มการแจ้งบริจาคเงิน

ชื่อ - นามสกุล (*)

ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ (*)

วันเดือนปีเกิด

โทรศัพท์

Your Email

วันที่บริจาค

โอนผ่านธนาคาร

จำนวนเงิน

หมายเหตุ


ย้อนกลับ