มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริจาคเพื่อน้อง

รายการสิ่งของที่ต้องการรับ บริจาค เดือน มกราคม 2562

  • ขอรับบริจาคสิ่งของใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดี เช่น ประเภทเสื้อผ้า,รองเท้า, เครื่องประดับ,ของเล่นเด็ก,หนังสือ
    เข้าร่วม (โครงการตลาดเดินได้เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ )
  • น้ำตาลทรายขาวหรือธรรมชาติ  (สำหรับใช้ในการอบรมความรู้ให้กับครอบครัวเด็กพิการ)
  • นมกล่อง UHT คละยี่ห้อ คละรส (สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการในกรุงเทพฯ)
  • น้ำปลา (สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการกรุงเทพฯ)
  • ยาสีฟันเด็ก(สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการกรุงเทพฯ)
  • สบู่เด็ก(สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการกรุงเทพฯ)
  • ปลากระป๋อง (สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการกรุงเทพฯ)
  • ซอสน้ำมันหอย (สำหรับเยี่ยมบ้านเด็กพิการกรุงเทพฯ)

ช่องทางการบริจาคเงิน

 

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารยูโอบี สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
ธนาคารธนชาต ย่อย ร.พ เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคาร ทหารไทย โชคชัย ออมทรัพย์  036- 2 789- 471
ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ฯ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซอย 59 ออมทรัพย์ 010-433969-4
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี,บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า,และมินิบิ๊กซี

 

แบบฟอร์มการแจ้งบริจาคเงิน

ชื่อ - นามสกุล (*)

ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ (*)

วันเดือนปีเกิด

โทรศัพท์

Your Email

วันที่บริจาค

ช่องทางบริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ


ย้อนกลับ