มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริจาคเพื่อน้อง

รายการของรับบริจาค เดือน พฤศจิกายน 2563

1. หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก
2.หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่
3.เบตาดีน จำนวน  1 โหล
4.ยาอมแก้เจ็บคอ มายบาซิน จำนวน 1 โหล
5.สมาร์ทเตอร์ช้อนส้อมย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จำนวน 150 คู่

 ขอเชิญชวน ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม สะสมแต้ม TMB WOW ใน Application TMB TOUCH เพื่อมอบเงินให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตั้งแต่ 1 ต ค.-31 ธ.ค.63


ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์ 772-160-008-8
ธนาคารธนชาต ย่อย ร.พ เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารทหารไทย โชคชัย ออมทรัพย์  036- 2 789- 471
ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ฯ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซอย 59 ออมทรัพย์ 010-433969-4
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี

 

แบบฟอร์มการแจ้งบริจาคเงิน

ชื่อ - นามสกุล (*)

ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ (*)

วันเดือนปีเกิด

โทรศัพท์

Your Email (*)

วันที่บริจาคจำนวนเงิน

หมายเหตุ


ย้อนกลับ