มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสื่อสู่สังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการในรูปแบบสื่อต่างๆ หากท่านใดสนใจต้องการนำไปเผยแพร่ กรุณา ส่ง ชื่อ ที่อยู่ จำนวนที่ต้องการมาที่ [email protected] หรือ โทร.0-2539-2916, 0-2539-9958 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 เล่มต่อคน/องค์กร)

ของเล่นของปู่ไพ
ของเล่นของปู่ไพ ปู่ไพ สมสีลา ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูพัฒนาการของหลานชาย โดยใช้ของเล่น “น้องปอ เด็กชายสุริยา สมสีลา ซึ่งเป็นเด็กสมองพิการ ตั้งแต่เกิด” ติดตามได้ใน ของเล่นของปู่ไพ
ธรรมะกับเด็กพิเศษ
ธรรมะกับเด็กพิเศษ ความงดงามเกิดขึ้น เมื่อเด็กพิเศษได้ร่วมประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา ตั้งแต่ตักบาตร สวดมนต์ การฝึกภาวนา เด็กพิเศษแสดงออกถึงความสุข……เด็กพิเศษมีศักยภาพในการเรียนรู้และเข้าถึงธรรมะได้เหมือนคนปกติ
คู่มือนวดไทย กับเด็กพิการ
คู่มือนวดไทย กับเด็กพิการ การนวดไทยกับเด็กพิการ นำหลักและวิธีการนวดไทยมาประยุกต์ใช้กับเด็กพิการ เพราะนวดไทยมีลักษณะเด่นหลายประการ เหมาะที่จะนำมาใช้แก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กพิการสามารถฝึกทักษะการนวดไทย เพื่อนำไปนวดให้กับเด็กพิการได้ด้วยตนเองที่บ้าน อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้พ่อแม่หรือครอบครัวเด็กพิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเอง
คู่มือ อบต.
คู่มือ อบต. คู่มือ อบต.เพื่อการพัฒนาเด็กพิการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารฉบับย่อสำหรับให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และผู้นำชุมชนใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในระดับชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย
บทเรียนการพัฒนาและ ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทเรียนการพัฒนาและ ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช บทเรียนการพัฒนาและ ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กระบวนการทำงาน บทเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานพัฒนาฟื้นฟูคนพิการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร้างของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ
สร้างของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ พ่อไข่แดง ได้รับแรงบันดาลใจจากปู่ไพจึงได้ทำของเล่นจำนวนมาก เพื่อใช้ฟื้นฟูลูกที่พิการของเล่นที่พ่อไข่แดงทำนั้น ใช้วัสดุจากท้องถิ่น และใช้ความรู้เท่าที่ตนเองมี ประยุกต์ดัดแปลงเพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหว การยืดหยุ่น การทรงตัวของลูกดีขึ้น
เพื่อลูก ฉบับ พ่อแม่มือใหม่
เพื่อลูก ฉบับ พ่อแม่มือใหม่ ผู้ปกครอง และคนทำงานด้านเด็กพิการมีเรื่องต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของลูกอีกมากมาย เป้าหมายของการเรียนรู้ คือการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้สูงสุด แต่ความสำเร็จระหว่างทางคือการได้เรียนรู้ และรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการต้องเคารพศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

ท่านใดสนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการสื่อสู่สังคมได้ที่

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ) ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-4-43150-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 010-4-33969-4
ธนาคารยูโอบี  สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-2-789-471
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จตุจักร  ออมทรัพย์  058-2-29583-0
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน shopeepay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี
 บริจาคผ่าน QR code E-donation

ย้อนกลับ