มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา/การอบรม


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านธุรการสำนักงานและงานทั่วไปของมูลนิธิฯ เช่น งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานต้อนรับ งานทะเบียนพัสดุ วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน และงานขับรถ ของมูลนิธิฯ

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น งานรับโทรศัพท์ และงานด้านเอกสาร ต่างๆ เช่น จดหมายเข้า จดหมายออก ทะเบียนและพัสดุ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนกลาง
  • งานสำนักงานและธุรการ อื่นๆ เช่น พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร ดูแลจัดของในห้องเก็บของ (Store)  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่  งานซ่อมแซมอาคาร – อุปกรณ์เบื้องต้น  เป็นต้น
  • รับผิดชอบงานด้านการใช้งานยานพาหนะของมูลนิธิฯ ตามตารางงาน (รวมทั้งการดูแลรักษา ซ่อมแซม ทำความสะอาด การจัดเก็บ ต่อทะเบียน ภาษี และประกันยานพาหนะของมูลนิธิฯ)
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ขึ้นไป
  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถการติดต่อประสานงานได้ดี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และทำงานนอกเวลาได้
วิธีการสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
 1. Email : [email protected][email protected] 
 2. ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11ย้อนกลับ