มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา/การอบรม


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แบ่งปันเพื่อเด็กพิการ

คือ ผู้ที่รับผิดชอบงานแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ ในด้านการวางกล่องบริจาค การติดต่อ ประสานงานกับผู้บริจาค กิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิฯ / จําหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิฯ และรวบรวมข้อมูล / ทํารายงานข้อมูลงานระดมทุน

บทบาทหน้าที่

 1. จัดทําทะเบียนสถานที่วางกล่องบริจาค
 2. ประสานงานสถานที่วางกล่องบริจาค และเก็บกล่องบริจาคตามสถานที่ต่างๆ
 3. หาสถานที่วางกล่อง จัดทําหนังสือขอวางกล่องบริจาค  เปลี่ยนกล่องบริจาค หนังสือขอบคุณ ฯลฯ
 4. พัฒนาโครงการ / รูปแบบในการบริจาค ต่างๆ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายฯ
 5. ประสานงานเรื่องการรับของบริจาคเพื่อส่งต่องานสำนักงาน
 6. ออกบูธจําหน่ายสินค้า / ประชาสัมพันธ์
 7. จัดทํารายงานสรุปประจําเดือน / 3เดือน / ประจําปี
 8. จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผู้บริจาครายใหญ่
 9. เก็บ รวบรวมข้อมูลงานระดมทุน บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านงานสื่อสารสังคม
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายฯ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า และ/หรือ ปริญญาตรี
 2. เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ (พิจารณาเป็นพรณีพิเศษ)
 4. สามารถประสานงานได้ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. สามารถทํางานนอกเวลาได้ และเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้
 7. มีผู้ค้ำประกัน เป็นข้าราชการประจํา ระดับ 4 ขึ้นไป หรือเป็นลูกจ้างประจํา เงินเดือน 15,000.- บาทขึ้นไป

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
1.Email : [email protected]
2.ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทร 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11


ย้อนกลับ