มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

กราบสวัสดีค่ะ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์กิจกรรมเยื่ยมบ้าน ก่อนอื่นครอบครัวน้องฝ้ายขอกราบขอบพระคุณพี่ๆ ที่ได้มอบโอกาสให้กับน้องฝ้าย ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อปี 2550 น้องฝ้ายเคยไปโรงเรียนแล้ว แต่ก็ต้องหยุดไปในปี 2551 เนื่องจากเศรษฐกิจครอบครัว รายรับไม่พอกับรายจ่าย และปีนี้น้องฝ้ายได้มีโอกาสเรียนอีกครั้ง โดย”โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์” และด้วยน้ำใจของทุกท่านที่มอบให้ แม่เห็นน้องฝ้ายนอนกอดกระเป๋า (ซึ่งเขาไม่เคยมี) โดยไม่ยอมปล่อย เห็นนอนยิ้มอย่างมีความสุข ทำให้แม่มีความสุขไปด้วย ครอบครัวน้องฝ้ายขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เพราะน้ำใจของผู้มีเมตตา น้องฝ้ายจึงได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ครอบครัวน้องฝ้ายไม่รู้จะพูดคำไหนดี นอกจากคำว่า “ขอบพระคุณ” และขอพระเจ้าอวยพร ครอบครัวของท่าน หน้าที่การงาน และมีสุขภาพที่ดี ขออย่าให้ท่านขัดสนในสิ่งใด และขอพระเจ้าเพิ่มพูนให้กับท่านอย่างมากมายด้วยเถิด…อาเมน

กราบขอบพระคุณ

ครอบครัวน้องฝ้าย

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เป็นโครงการที่เชื่อมความเอื้ออาทร ระหว่างคุณสู่เด็กพิการ โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นผู้ประสานส่งต่อความมีน้ำใจและเมตตาจากคุณถึงด็กในโครงการ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านการแพทย์ ได้แก่ ค่ารักษาและฟื้นฟูสภาพความพิการ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง และอื่นๆ
  • ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสภาพความพิการ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพความพิการของเด็กแต่ละราย เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระให้กับผู้ปกครองมากนัก
  • ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น นมสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเคี้ยว การกลืน หรืออาหารเสริมในรายที่ขาดสารอาหารตามที่แพทย์แนะนำ
  • ด้านการศึกษา ในรายที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปรกติ หรือเรียนการศึกษาพิเศษ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเด็ก ค่าอาหารกลางวัน รวมทั้งค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ โรงเรียน

เงินทุกบาทของท่านมีค่า มูลนิธิฯ ได้นำเงินบริจาคของท่านไปถึงมือของเด็กและครอบครัว อันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างท่านและเด็กพิการ

ท่านใดสนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ได้ที่

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ) ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-4-43150-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 010-4-33969-4
ธนาคารยูโอบี  สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-2-789-471
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จตุจักร  ออมทรัพย์  058-2-29583-0
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน shopeepay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี
 บริจาคผ่าน QR code E-donation

ย้อนกลับ