มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสะพานสายรุ้ง

เป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมสามารถสนับสนุนทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความพิการเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง ทั้งยังเป็นสื่อเชื่อมโยงความรักความสัมพันธ์ ระหว่างคนพิการกับทุกๆ คนในสังคม โดยประสานกับ โครงการสื่อสู่สังคม เพื่อนำหนังสือไปยังห้องสมุด หน่วยงาน ผู้ปกครองเด็กพิการ ผู้สนใจ

ร่วมสนับสนุนโครงการสะพานสายรุ้งได้ โดยหากท่ามสนับสนุนทุนในการจัดพิมพ์ จำนวนเงิน 50,000 บาท ขึ้นไป ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะพิมพ์ชื่อ องค์กร ของท่านลงในหนังสือ หรือ คู่มือ ที่จัดพิมพ์จากกองทุนสะพานสายรุ้ง ในทุกๆ เล่มตลอดไป

img027 img025 img024 img023 img022 img021 img020 img019

ช่องทางการบริจาคเงินโครงการสะพานสายรุ้ง

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ) ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-4-43150-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 010-4-33969-4
ธนาคารยูโอบี  สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-2-789-471
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จตุจักร  ออมทรัพย์  058-2-29583-0
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน shopeepay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี
 บริจาคผ่าน QR code E-donation

ย้อนกลับ