มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสะพานสายรุ้ง

เป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมสามารถสนับสนุนทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความพิการเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง ทั้งยังเป็นสื่อเชื่อมโยงความรักความสัมพันธ์ ระหว่างคนพิการกับทุกๆ คนในสังคม โดยประสานกับ โครงการสื่อสู่สังคม เพื่อนำหนังสือไปยังห้องสมุด หน่วยงาน ผู้ปกครองเด็กพิการ ผู้สนใจ

ร่วมสนับสนุนโครงการสะพานสายรุ้งได้ โดยหากท่ามสนับสนุนทุนในการจัดพิมพ์ จำนวนเงิน 50,000 บาท ขึ้นไป ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะพิมพ์ชื่อ องค์กร ของท่านลงในหนังสือ หรือ คู่มือ ที่จัดพิมพ์จากกองทุนสะพานสายรุ้ง ในทุกๆ เล่มตลอดไป

img027 img025 img024 img023 img022 img021 img020 img019

ช่องทางการบริจาคเงินโครงการสะพานสายรุ้ง

ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์ 772-160-008-8
ธนาคารธนชาต ย่อย ร.พ เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารทหารไทย โชคชัย ออมทรัพย์  036- 2 789- 471
ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ฯ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซอย 59 ออมทรัพย์ 010-433969-4
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี

 


ย้อนกลับ