มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการอาหารกลางวัน

img_9870ผู้ใหญ่ใจดีสามารถแบ่งปันความอิ่มและความสุขเป็นทุนหรือประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรม “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ” ทุกวันจันทร์ – วันอังคาร – พฤหัสบดี หรือกิจกรรมอบรมทักษะความรู้ต่างๆ เช่น อบรมนวดไทยสำหรับเด็กพิการ อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น อบรมพ่อแม่มือใหม่ ฯลฯ

เนื่องจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการทำงานด้านเด็กพิการโดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงต้องมีผู้ปกครองของเด็กร่วมด้วยทุกครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีจำนวนครอบครัวเด็กพิการ ประมาณ 7-10 ครอบครัว (35 คน) หรืออาจน้อยกว่านี้ เนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพของเด็ก การนัดหมายแพทย์ หรือภารกิจของครอบครัว

วิธีการสนับสนุน

  • ติดต่อและนัดหมายก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน
  • ท่านสามารถช่วยเหลือได้ 2 วิธี คือ
    • แบ่งปันเป็นทุนทรัพย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน 2,500 บาท/มื้อ (เป็นอาหารกล่อง)

img_4391img_9856

img_4383 img_9854

dsc_0204 dsc_0203

ช่องทางการบริจาคเงินโครงการ อาหารกลางวัน

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ) ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-4-43150-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 010-4-33969-4
ธนาคารยูโอบี  สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-2-789-471
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จตุจักร  ออมทรัพย์  058-2-29583-0
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน shopeepay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี
 บริจาคผ่าน QR code E-donation

ย้อนกลับ