มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการเด็กพิการนอกจากต้องการการฟื้นฟูและพัฒนาทางการแพทย์แล้ว อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสมองและร่างกายก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักสดที่ปลูกแบบเกษตรกรรมอินทรียิ่งมีคุณค่าต่อสมองของเด็กพิการมากยิ่งขึ้น มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจึงจัดทำ โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ เพื่อปลูกผักอินทรี ให้กับเด็กพิการเพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชน์แก่เด็กพิการที่มารับบริการที่มูลนิธิ ร่วมทั้งเด็กและผู้สูงอายุในชุมชนและรอบๆ มูลนิธิ นอกจากนี้เด็กพิการยังมีส่วนร่วมในการปลูกผัก และเห็นผักงอกงาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กไปในตัว

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการจะทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้โครงการนี้สามารถยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ภายใน 2 ปี มูลนิธิจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทุน ทุนละ 100 บาท จำนวน 5, 000 ทุน ในการดำเนินการ โดยจะปลูกผักบนดาดฟ้าของมูลนิธิฯและบริเวณสวนบำบัดของมูลนิธิฯ ผักที่เก็บเกี่ยวได้จะนำมาจำหน่ายให้ครอบครัวเด็กพิการและชุมชนในราคาต้นทุนบวกกำไรเพียงเล็กน้อยเพื่อให้โครงการนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมอบรมพ่อแม่เด็กพิการในการปลูกผัก การนำผักมาทำอาหารอร่อยๆ และมีประโยชน์ให้เด็กพิการ เป็นต้น

สนับสนุนโครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ

ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์ 772-160-008-8
ธนาคารธนชาต ย่อย ร.พ เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารทหารไทย โชคชัย ออมทรัพย์  036- 2 789- 471
ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ฯ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซอย 59 ออมทรัพย์ 010-433969-4
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี

 


ย้อนกลับ