มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“WAFCA Friendship Tour in Thailand 2017”

มูลนิธิ WAFCAT ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการและช่างมาประเมินสภาพเก้าอี้ล้อเข็น ของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อจัดเตรียมอะไหล่และซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นฟรี ตามโครงการ “WAFCA Friendship Tour in Thailand 2017” ที่ชุมชนคลองเตย ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอขอบคุณมากๆค่ะ


ย้อนกลับ