มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

WAFCA Friendship Tour in Thailand 2017

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้เข้ารับบริการซ่อมรถเข็นฟรี ตามโครงการ “WAFCA Friendship Tour in Thailand 2017 ” ที่ชุมชนคลองเตย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอขอบคุณทุกท่านที่ซ่อมรถเข็นให้กับเด็กๆและเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ


ย้อนกลับ