มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

TIC ไทยประกันภัย ร่วมงานวันคนพิการ ’63 แนะนำโอกาสทำงานด้านประกันภัย

TIC ไทยประกันภัย นำโดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนัดพบแรงงานของกรมการจัดหางาน ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 โดยภายในงาน TIC ไทยประกันภัย ได้แนะนำผู้พิการและครอบครัวถึงโอกาสการร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทั้งบอกเล่าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานในวงการประกันภัยอีกด้วย

งานวันคนพิการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พบปะสังสรรค์ แสดงความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้และมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพอีกด้วย โดยงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021832&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/prg/3174256


ย้อนกลับ