มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Thailand Iron Man Mini Marathon 2016

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  มูลนิธิเพื่อเพื่อเด็กพิการ ร่วมกิจกรรม
คนเหล็กมินิมาราธอน 2016  ในการนี้ บริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของไทย ทั้ง 6 แห่งมอบรายได้ ในการ
จัดกิจรรมให้กับ 22 องค์กร   รวมทั้งมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

1t 2t 3t


ย้อนกลับ