มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Stentrode ชิปฝังสมอง ช่วยให้ผู้ป่วยพิการควบคุมคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย เพียงแค่ใจนึกคิด

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ได้พัฒนาอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถส่งสัญญาณควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือมันช่วยให้คุณควบคุมคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่ใจนึกคิด !!

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า Stentrode หรือที่นักวิจัยเรียกมันว่า สมองจิ๋ว เจ้าอุปกรณ์นี้มีขนาดพอ ๆ กับคลิปหนีบกระดาษ สามารถแปลงสัญญาณประสาท เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ใช่แล้ว !! หากคุณต้องการใช้งาน จะต้องฝัง Stentrode เข้าในเนื้อสมอง

Stentrode ที่ถูกฝังอยู่ในเนื้อสมอง จะสามารถแปลงสัญญาณประสาทที่เกิดจากการนึกคิดเพื่ออกคำสั่ง แล้วแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลส่งไปยังคอมพิวเตอร์ สัญญาณที่ถูกส่งไปจะกลายเป็นคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น การกวาดดวงตาเพื่อควบคุมการทำงานของเคอร์เซอร์เมาส์ หรือพิมพ์ข้อความในอีเมลด้วยการนึกคำศัพท์ เป็นต้น

จากการทดลองในผู้ป่วยอัมพาตแขนขา พบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเชื่อว่า Stentrode อาจกลายเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญทางการแพทย์ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยพิการทางร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0073&postid=0021795&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.tnnthailand.com/content/60730


ย้อนกลับ