มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Run for Love#13 Love is Sharing 2024 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จตุจักร)

ตัวแทนครอบครัวเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมงาน เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 13 Run for Love#13 Love is Sharing 2024 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จตุจักร) จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พลังคนพิการ สร้างสังคมสุขภาวะดี และภาคีเครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ.67


ย้อนกลับ