มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Read for the Blind

Read for the Blind แอปอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด

2016-08-29-962-0-59-08-29-02วันนี้อยากจะขอแนะนำแอปที่ถือว่าให้บุญกับผู้อ่านพร้อมกับ ให้โอกาสคนตาบอดได้รับรู้กับ Read for the Blind แอปสมาร์ทโฟนที่ให้เราได้โหลดมาเพื่อบันทึกเสียงของเราลงในระบบสำหรับให้ผู้ที่พิการทางสายตาได้รับฟังสิ่งที่เรา คนปกติได้รับรู้

อธิบายกันแบบง่ายๆ คือ เราคือผู้ที่อ่านหนังสือเล่มต่างๆ บันทึกลงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ลงแหล่งความรู้ทั่วประเทศ ซึ่งมีขอบเขตในการสร้างขึ้นมาเป็นเพียงแค่ ตัวหนังสือเท่านั้น ไม่มีระบบเสียงออกมาทำให้เกิดแอป Read for the Blind ขึ้นมา เป็นแหล่งสังคมออนไลน์เลยก็ไม่ผิดที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง ทำให้คนตาบอดสามารถได้รับรู้สิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเพราะสื่อนั้นมาในรูปแบบตัวหนังสืออย่างเดียว แต่ถ้าเรามาช่วยกันบันทึกเสียงลงฐานข้อมูลคนตาบอดทั่วประเทศก็จะมีโอกาสได้รับรู้สิ่งที่เราได้อ่านเหมือนกันเราทุกคน

อย่างไรก็ตาม ทาง Mozziesay.com อยากจะสนับสนุนให้ผู้ที่รักการอ่านช่วยกันเข้ามาบันทึกเสียงกันใน Read for the Blind กันให้เยอะๆ นะครับ เพื่อว่าได้ทำบุญช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนพิการทางสายตาได้มีโอกาสรับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ทั้งนี้โครงการนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนจากองค์กรใหญ่เหล่านี้ ขอบขอขอบคุณ องค์กรเหล่านี้ด้วยครับที่สร้าง แอป Read for the Blind ขึ้นมา

ขอบคุณ https://mozziesay.com/read-for-the-blind/


ย้อนกลับ