มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 15 มิถุนายน 2558

03-03 03-02 03-01


ย้อนกลับ