มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะจากกลิ้งลูกแก้ว

กิจกรรมศิลปะจากกลิ้งลูกแก้วในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 11 มิถุนายน 2558

2015-06-19-695-0-_628 2015-06-19-695-1-_2433 2015-06-19-695-2-_3886 2015-06-19-695-3-_6339


ย้อนกลับ