มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะจากเชือก

กิจกรรมศิลปะจากเชือกในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 8 มิถุนายน 2558

2015-06-19-271-0-IMG_0142 2015-06-19-271-1-IMG_0149 2015-06-19-271-2-IMG_0165 2015-06-19-271-3-IMG_0170 2015-06-19-271-4-IMG_0178 2015-06-19-271-5-IMG_0190 2015-06-19-271-6-IMG_0210 2015-06-19-271-7-IMG_0214


ย้อนกลับ