มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมเรียนรู้การปลูกเห็ดนางฟ้า

กิจกรรมเรียนรู้การปลูกเห็ดนางฟ้าในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 9 มิถุนายน 2558

2015-06-19-955-0-IMG_0326 2015-06-19-955-1-IMG_0335 2015-06-19-955-2-IMG_0361 2015-06-19-955-3-IMG_0369 2015-06-19-955-4-IMG_0383 2015-06-19-955-5-IMG_0393


ย้อนกลับ