มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมทำกระเป๋าจากผ้ามัดย้อม

กิจกรรมทำกระเป๋าจากผ้ามัดย้อมในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 16 มิถุนายน 2558

2015-06-19-128-0-IMG_3870 2015-06-19-128-1-IMG_3881 2015-06-19-128-2-IMG_3895 2015-06-19-128-3-IMG_3963 2015-06-19-128-4-IMG_3967 2015-06-19-128-5-IMG_3968

 


ย้อนกลับ