มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตลาดเดินได้ครั้งที่ 5

ตลาดเดินได้เปิดแล้วค่า..ครั้งที่ 1 ของปี 58 ..คึกคักทีเดียว… เมื่อวันที่ 30 พ.ค.58 ทั้งคนซื้อและอาสา…ของราคาถูก…แถมยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กพิการ ยอดรายได้ทั้งหมด 17,818 บาท ขอบคุณมากครับ

2015-06-03-458-0-1_(1) 2015-06-03-458-1-1_(2) 2015-06-03-458-2-1_(3) 2015-06-03-458-3-1_(4) 2015-06-03-458-4-1_(5) 2015-06-03-458-5-1_(6) 2015-06-03-458-6-1_(8) 2015-06-03-458-7-1_(9) 2015-06-03-458-8-1_(10)


ย้อนกลับ