มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รายการ Station 5

รายการ Station 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถ่ายทำรายการ เกี่ยวกับกิจกรรม “สโมสรหอยทากปูลม” วันที่ 19 มกราคม 2558

2015-02-04-979-0-IMG_0059 2015-02-04-979-1-IMG_0060 2015-02-04-979-2-IMG_0061 2015-02-04-979-3-IMG_0091 2015-02-04-979-4-IMG_0092


ย้อนกลับ