มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กฯ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงานด้านฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 24 มีนาคม 2558

2015-04-27-663-0-IMG_1835 2015-04-27-663-1-IMG_1864 2015-04-27-663-2-IMG_1869


ย้อนกลับ