มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดนตรีบำบัดให้กับผู้ปกครอง

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ สอนดนตรีบำบัดให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่16 กุมภาพันธ์ 2558

2015-03-06-818-0-IMG_0897 2015-03-06-818-1-IMG_0902 2015-03-06-818-2-IMG_0904 2015-03-06-818-3-IMG_0905 2015-03-06-818-4-IMG_0912 2015-03-06-818-5-IMG_0916 2015-03-06-818-6-IMG_0917 2015-03-06-818-7-IMG_0918


ย้อนกลับ