มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งาน 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย.57 คณะทำงานด้านเด็ก ยูนิเซฟสท. และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมกันจัดงานเวทีสิทธิเด็กระดับชาติขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เรื่องสิทธิเด็กจากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนำมาสรุปและยื่นข้อเสนอแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งท่านได้มารับฟังและแสดงเจตนารมย์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก

2014-11-27-963-0-1_(1) 2014-11-27-963-1-1_(2) 2014-11-27-963-2-1_(3) 2014-11-27-963-3-1_(4)


ย้อนกลับ