มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (ศูนย์วังทองหลาง)

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว(ศูนย์วังทองหลาง) เตรียมอาหารสำหรับจัดกิจกรรม วันปีใหม่ ให้กับผู้ปกครองและน้องๆภายในศูนย์ฯ วันที่ 8 มกราคม 2558

2015-02-04-823-0-IMG_9660 2015-02-04-823-1-IMG_9661 2015-02-04-823-2-IMG_9667 2015-02-04-823-4-IMG_9674 2015-02-04-823-3-IMG_9673 2015-02-04-823-5-IMG_9675 2015-02-04-823-6-IMG_9708 2015-02-04-823-7-IMG_9716 2015-02-04-823-8-IMG_9718 2015-02-04-823-9-IMG_9724 2015-02-04-823-10-IMG_9735 2015-02-04-823-11-IMG_9745 2015-02-04-823-12-IMG_9751 2015-02-04-823-13-IMG_9759 2015-02-04-823-14-IMG_9788


ย้อนกลับ