มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สัมภาษณ์ คุณสุชญา เฑียรแสงทอง หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในหัวข้อ นักสังคมสงเคราะห์กับบทบาทผู้ให้การปรึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

2014-11-12-823-0-IMG_7869


ย้อนกลับ