มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Microsoft ช่วยนักเรียนพิการทางสายตาเรียนเขียนโค้ดผ่านบล็อก


Microsoft ได้พัฒนาภาษาโปรแกรมมิ่งที่จับต้องได้จริงเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเรียนเขียนโปรแกรมได้ โดยโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Code Jumper

นักเรียนที่พิการทางสายตาในโปรเจกต์นี้เขียนโปรแกรมผ่านการต่อบล็อกเข้าด้วยกัน และบล็อกแต่ละทรงเปรียบได้กับคำสั่งแต่ละคำสั่ง

อุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาในวัย 7 ถึง 11 ปี สามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และโครงการนี้อยู่ภายใต้ชื่อการพัฒนา “Project Torino” ซึ่งถูกพัฒนาในแล็ปของ Microsoft เป็นเวลากว่า 2 ปี

บริษัท Microsoft ทำงานร่วมกับองค์กร American Printing House for the Blind (APH) อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้แก่นักเรียนที่พิการทางสายตาให้ดีที่สุด

องค์กร APH เตรียมขยายโปรเจกต์ Code Jumper สู่ประเทศอื่นทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ มากไปกว่านั้น รายชื่อประเทศที่จะได้รับโอกาสนี้จะขยายมากขึ้นเรื่อย ๆ ภายใน 5 ปี ซึ่งผู้เขียนก็หวังว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคนี้ การเขียนโปรแกรม แม้เพียงขั้นพื้นฐาน ก็ช่วยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อชีวิตในระยะยาวมากจริง ๆ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0018976

ขอบคุณ: https://www.gamingdose.com/news/microsoft-project-torinho/


ย้อนกลับ