มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

MEA บริจาคเงิน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี


นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มอบเงินบริจาคจำนวน 473,410 บาท โดยแบ่งเป็น บริจาคให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 224,440 บาท และโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 248,970 บาท โดยมี นางปรีดา เชื้อรัตนพงศ์ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางสมจิตต์ รามนันทน์ ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบเนื่องในโอกาสวันสถาปนา MEA 1 สิงหาคม 2563 ก้าวสู่วาระปีที่ 62 อย่างมั่นคง ทันสมัย และยั่งยืน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021415&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000078480


ย้อนกลับ