มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

KONLHEK VIRTUAL RUN 2020

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง เป็นตัวแทนรับมอบเงินในกิจกรรม “KONLHEK VIRTUAL RUN 2020”จัดโดย 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสตีล จำกัด และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “KONLHEK VIRTUAL RUN 2020”  ครั้งที่ 13  เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 มอบรายได้ จากการจัดกิจรรม  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน  100,000 บาท รวมทั้งองค์กรการกุศลอื่นๆ อีก 20 แห่ง


ย้อนกลับ