มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“HeForShe” ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

“HeForShe” ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

https://www.dwf.go.th/content/view/5111/3 (Click)

ภาพจาก
https://www.matichon.co.th/columnists/news_428229


ย้อนกลับ