มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Facebook อัปเดตเสริมฟีเจอร์คนตาบอดใช้งานง่ายขึ้น


Facebook ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Automatic Alt Text หรือ AAT เข้ามาตั้งแต่ปี 2016 มันเป็นฟีเจอร์ที่อธิบายรูปภาพออกมาเป็นตัวอักษร ก่อนจะเปลี่ยนเป็นบรรยายด้วยเสียงในภายหลัง ฟีเจอร์ดังกล่าวถูกออกแบบมาสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ได้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ทาง Facebook ก็ได้ทำการอัปเดตระบบของ AAT อีกครั้ง ดังนี้

เพิ่มการอธิบายตัวสถานที่ สามารถบอกชื่อสถานที่สำคัญ ๆ ได้

บอกจำนวนคนที่อยู่ในภาพ ตำแหน่ง ท่าทาง รวมไปถึงชื่อของคนคนนั้นถ้า Facebook สามารถตรวจจับได้

บอกชนิดของสัตว์ที่ปรากฎในภาพ

Facebook ยืนยันว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

Facebook สามารถจดจำรายละเอียดได้ทั้งหมด 1,200 คอนเซปต์

AAT เปิดใช้งานแล้วบนรูปภาพในหน้าฟีด เพจ และกลุ่ม ส่วนใน IG เปิดใช้งานในแท็บ Explore และ Profile สามารถแปลงเป็นข้อความได้ 45 ภาษา ในการใช้งานบน Android ให้กดค้างที่รูปภาพ ส่วนบน iOS ต้องทำผ่าน Custom Action

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022110&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.tnnthailand.com/content/68956


ย้อนกลับ