มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

EP.1 หัวข้อ “ไม่ยาก ถ้าอยากหัดให้ลูกดูแลตัวเอง”

#Elearningเพื่อเด็กพิการและคนพิการ เป็น “ชุมชนวิชาการ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ ร่วมกัน นะคะ

✨️กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) EP.1 หัวข้อ “ไม่ยาก ถ้าอยากหัดให้ลูกดูแลตัวเอง” เมื่อวานนี้ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา #ประทับใจ #สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระบบซูม 280 คน
เรามีชุมชนวิชาการ เว็บไซด์ https://fcd-elearning.in.th/ และ line openchat นะคะ
ขอ #ขอบพระคุณ #ชุมชนวิชาการ ผู้มีส่วนร่วม ในทุกงาน ทุกบทบาท ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง และทีมงานทุกท่าน
ฝากติดตาม EP. ต่อไปด้วยนะคะ
#โครงการ การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ของคนพิการ

ย้อนกลับ