มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

D’SHARING FOR MOM

D’SHARING FOR MOM
อิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญ ด้วยการร่วมส่งต่อการให้
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 3-31 ส.ค. 63
ส่งมอบให้แก่ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”@D-ORO.COFFEE


ย้อนกลับ