มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

DIPLOMA OF SUPERVISOR

เมื่อวันที่ 15-20 มีนาคม 2559 ที่ผ่าน นางสาวราตรี สุวรรณ์ เจ้าหน้าฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้าค่ายฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ณ มหาวิทยาลัยคิวซู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้ครบตามหลักสูตรโดสะโฮ และได้รับวุฒิบัตร
เป็น Dousa-hou Supervisor เรียบร้อยแล้ว

001 (5) 001 (23)


ย้อนกลับ