มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

COVID-19 เศรษฐกิจกับจีดีพี

COVID-19 เป็นโรคที่น่ากลัวทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมายหลายอย่างและส่งผลกระทบกับจีดีพีอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลก็กำลังพยายามออกมาตรการ ทั้งด้านการคลัง การเงิน มาช่วยชดเชยและจุนเจือ แต่จะต้องแยกแยะประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนและถูกต้อง มิฉะนั้นแล้วจะเกิดความเข้าใจผิดและแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ประเด็นพื้นฐานของปัญหาคือ การจะต้องยุติหรือจำกัดกิจกรรมต่างๆ ที่เราเคยทำอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ COVID-19 แพร่ขยายได้ ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ว่ามีคนติด COVID-19 เพิ่มขึ้นวันละ 70,000-75,000 รายทั่วโลก พร้อมกับการเสียชีวิตวันละ 5,000-7,000 ราย โดย ณ วันที่ 15 เม.ย.2563 มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 2 ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 126,000 คน

การยุติกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์เคยทำมาโดยปกตินั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและจีดีพี ซึ่งหากดูผิวเผินแล้วอาจนึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

เศรษฐกิจคือทรัพยากรและกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ โดยบางคนเป็นผู้ใช้แรงงาน บางคนเป็นเจ้าของที่ดิน บางคนเป็นเจ้าของโรงงาน ฯลฯ ซึ่ง COVID-19 ทำให้บางคนไม่มีงานทำ บางคนต้องปิดโรงงาน เกือบทุกสายการบินไม่สามารถทำการบินได้ และบางคนต้องปิดโรงแรมหรือภัตตาคาร พูดง่ายๆ คือมีทรัพย์สิน มีโรงงาน มีกำลังการผลิตแต่ถูกสั่งให้หยุดการผลิต เพราะต้องการยับยั้งการแพร่ขยายของ COVID-19

ส่วนจีดีพีนั้นคือผลผลิตของบริษัทโรงงาน โรงแรม ห้างร้านและสายการบิน ตลอดจนพนักงานของบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เรานำมานับรวมกันโดยตีค่าเป็นเงิน เช่น คนไทยผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 ล้านล้านบาทในปีที่แล้วและเคยคาดการณ์ว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3%

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020952

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877041


ย้อนกลับ