มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

CBR FORUM 2018

เมื่อวันที่ 24-26 ม.ค.61 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอศาสตร์ในการฟื้นฟูในหัวข้อ “การประยุกต์ศาสตร์ทางเลือกด้านการฟื้นฟูเด็กพิการในชุมชน” ภายในงาน CBR FORUM 2018 Ways Toward Disability inclusive Development ก้าวข้ามความต่างสู่เส้นทางพัฒนาสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมวิชาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยชุมชน ครั้งที่ 3  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ย้อนกลับ