มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

7HD NEWS IDEA CONTEST UPDATE : วิเคราะห์จุดเด่นทีม PERSPECTIVE


1 ใน 5 หัวข้อย่อยที่น้องๆ ในโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 สนใจสร้างสรรค์ผลงานอีกหัวข้อหนึ่งคือ Good Life & Health เยาวชนไทยห่วงใยชีวิตและสุขภาพ สัปดาห์นี้ 7HD NEW IDEAS CONTEST UPDATE จึงนำจุดเด่นของผลงานทีม PERSPECTIVE ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 อีกหนึ่งผลงาน มาจุดประเด็นไอเดียความคิดในผลงานของน้องๆ ในโครงการปีนี้

โดยทีมนี้ใช้ชื่อผลงานว่า พิการสามารถ นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวหญิงคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนเป็นผู้พิการทางสายตา พยายามต่อสู้จนสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ และยังมีสามีเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน คือ พิการทางสายตา และการได้ยิน แต่เธอก็สามารถดูแลสามีและครอบครัวได้ ทั้งยังตั้งสมาคมช่วยเหลือผู้พิการคนอื่นๆ

จุดเด่นของทีมนี้ คือ การไล่เรียงประเด็นที่นำเสนอใน 3 ตอนได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ไล่จากปัญหาของคนต้นเรื่อง การใช้ชีวิตที่ยากลำบาก โลกของคนตาบอด ที่เราอาจไม่เคยเห็นว่า เขาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไร

เรื่องมุมภาพของทีมนี้ยังใส่ใจในเรื่องสีของภาพที่สื่อความหมายโลกที่ผู้พิการทางสายตา โดยภาพในโทนสีดำ แสงน้อย รู้สึกถึงความมืดมิดที่ต้องเผชิญ

นอกจากนี้ ทั้งยังใส่ใจถึงผู้ชมที่อาจเป็นผู้พิการทางการได้ยินที่อาจมาชมผลงาน โดยใส่ภาษามือลงไปในผลงานด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022207&currentpage=1

ขอบคุณ… https://news.ch7.com/detail/466494


ย้อนกลับ