มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก

5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสตีล จำกัด และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017”  ครั้งที่ 10  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  และมอบรายได้ จากการจัดกิจรรม  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 100,000  บาท รวมทั้งองค์กรการกุศลอื่นๆ อีก 20 แห่ง


ย้อนกลับ