มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมชาย เจริญอำนวยสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด ศูนย์บริการคนพิการฯ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ในฐานะเครือข่าย / ทำงานในพื้นที่  ได้ให้การต้อนรับ
 คุณสมชาย  เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด ศูนย์บริการคนพิการฯเทศบาลตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2560 ย้อนกลับ