มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทมัตซึนากะ ประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก บริษัทมัตซึนากะ ประเทศไทย ช่วยตรวจเช็คสภาพรถเข็น วีลแชร์เด็ก และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เพื่อช่วยให้เด็กๆใช้รถเข็น วีลแชร์ได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567


ย้อนกลับ