มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขัดแผ่นปูพื้นห้องกายภาพบำบัด ให้กับน้องๆ

นักศึกษาภาพวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 8 คน มาเป็นจิตอาสาช่วยงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในงาน ขัดแผ่นปูพื้นห้องกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

 


ย้อนกลับ