มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานย่อยเอกสาร

นักศึกษาภาพวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 8 คน มาเป็นจิตอาสาช่วยงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในงานย่อยเอกสาร กิจกรรมของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566


ย้อนกลับ