มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หมอนวดไทยยันห้ามนวดที่ซอกคอ

หมอนวดไทยยันห้ามนวดที่ซอกคอ เหตุมีหลอดเลือดเลี้ยงสมอง เสี่ยงอันตรายถึงตาย จี้สบส.หาตัวคนทำผิด หวั่นกระทบขอขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลก อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 15.10 น.
img_7859เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก รองประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงการแชร์คลิปวิดีโอการนวดที่อ้างว่าเป็นการนวดเปิดประตูสมอง โดยมีลักษณะนวดกดที่คอทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน แล้วทำให้ผู้ถูกนวดคอพับนิ่ง ชักกระตุกก่อนกลับมาเป็นปกติ ว่า ตำแหน่งซอกคอบริเวณใต้คางเป็นบริเวณที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง จึงเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักวิชาการนวดไทย  ทั้งนี้ตนได้นำคลิปวีดีโอนี้ไปให้ครูหมอนวดไทยในเครือข่ายของสมาพันธ์ฯได้ชม ซึ่งทุกคนเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และอาจมีผลแทรกซ้อน มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ จะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนวดไทย และทำให้เสื่อมเสียต่อการนวดไทยซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆต่อกรณีนี้ อาจกระทบต่อการที่ประเทศไทยจะขอขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก กับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพราะจะถูกมองว่าการนวดไทยเป็นวิธีที่มีอันตรายและมีความเสี่ยงสูง จึงควรยับยั้งการกระทำของบุคคลในคลิปวีดีโอนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองการนวดไทยจากการกระทำที่นำมาซึ่งความเสียหายเช่นนี้ และจากการตรวจสอบเบื้องต้น ตนทราบว่าผู้ที่กระทำการกดนวดในคลิปวีดีโอนี้ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จึงส่งคลิปวีดีโอและเบาะแสที่อยู่ของผู้กระทำการนวดในคลิปวีดีโอ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภก.ดร.ยงศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกำลังจัดตั้งเครือข่ายปกป้องภูมิปัญญาการนวดไทย โดยจะเชิญชวนองค์กรและบุคคลต่างๆที่รักและหวงแหนภูมิปัญญาการนวดไทยมาร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการนำการนวดไทยไปใช้ในทางเสื่อมเสียและเกิดอันตรายต่อประชาชน รวมทั้งให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนวดไทยแก่สาธารณะด้วย. …
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/regional/529117


ย้อนกลับ