มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ท่านอุปทูตรักษาการ นางออร์นา ซากิฟ สนับสนุนกิจกรรมกล่องอุ่นใจ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ท่านอุปทูตรักษาการ นางออร์นา ซากิฟ และรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นายอาเรียล ไซด์แมน  จากสถานทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เข้าพบ ท่าน ผอ.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสนับสนุนกิจกรรมกล่องอุ่นใจ จำนวน 50 กล่อง พร้อมทั้งร่วมจัดกล่องฯ เพื่อส่งต่อให้ครอบครัวเด็กพิการต่อไป


ย้อนกลับ