มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

15 ตุลาคม – วันไม้เท้าขาวสากล


ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดเป็น ‘วันไม้เท้าสากล’ (White Cane Safety Day) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโลกตระหนักและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางสายตา โดยมีไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทางสายตาทั่วโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึง ‘อิสรภาพ’ สำหรับคนพิการทางสายตาทุกคน

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นวันไม้เท้าขาว แต่ในความเป็นจริงไม้เท้าสำหรับคนตาบอดอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวก็ได้ แต่โดยทั่วไปไม้เท้าที่ได้มาตรฐานมักเป็นสีขาว เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด ช่วยให้คนสัญจรไปมาทั้งทางเท้าและทางถนนมองเห็นคนตาบอดที่เดินทางในเวลากลางคืนได้

หลายคนอาจไม่รู้ว่ากว่าจะใช้ไม้เท้าได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องเรียนรู้วิชา ‘O&M’ หรือ ‘การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสายตาทั้งตาบอด และตาบอดเลือนราง ให้สามารถเคลื่อนไหว เดินทาง หรือสามารถเข้าถึงการดำรงชีวิตอิสระด้วยการใช้ไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020132#img-fbjc

ขอบคุณ… https://thestandard.co/onthisday1510/


ย้อนกลับ