มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไปรษณีย์ไทยร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งต่อสิ่งของยังชีพ สู่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดส่งกล่องยังชีพ จำนวน 180 กล่อง ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดำเนินการจัดส่งกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จำนวน 180 กล่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

“ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือให้กับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศรวมน้ำหนักกว่า 2 ล้านกิโลกรัม อนึ่ง การร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการจัดส่งกล่องยังชีพ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของไปรษณีย์ไทยในการส่งต่อความห่วงใย และความช่วยเหลือไปถึงผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19”

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย พร้อมเดินหน้าให้บริการที่ดีที่สุดให้กับคนไทย บนพื้นฐานหัวใจบริการของ ‘คนไปรษณีย์ไทย’ ที่มีความใกล้ชิดและจริงใจกับผู้ใช้บริการ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมืออาชีพตัวจริงด้านการสื่อสารและขนส่งของไทย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021239&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3djAEGZ


ย้อนกลับ