มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ไบร์ท-วิน” นำทัพ ”เอด้า” ร้องเพลงส่งกำลังใจนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกทั่วโลก

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยนำเสนอมิวสิควิดีโอเพลง“ขอบคุณที่ร่วมทาง” เผยแพร่ความเข้าใจผ่านเรื่องราวของตัวแทนนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญา มุ่งสร้างความยอมรับในความแตกต่าง และรณรงค์ให้สนับสนุนผู้ที่เปราะบางที่สุดของสังคม

เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับศักยภาพ ความสามารถ และการดำเนินชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญา สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เผยแพร่ความเข้าใจ ด้วยมิวสิควิดีโอเพลง “ขอบคุณที่ร่วมทาง” ผ่านตัวแทนนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยวัยต่างๆ 4 คน โดยแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่นของครอบครัว ครู ผู้ดูแล และเพื่อนร่วมงาน ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเขา ซึ่งบทเพลงนี้ได้รับการประพันธ์ให้กับสมาคมฯโดยเฉพาะ ขับร้องโดย ทูตศิลปิน ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร พร้อมด้วย ทูตยุวชน เอด้า ชุณหวชิร สื่อสารให้ทุกคนเปิดใจให้กว้าง ยอมรับและเคารพในความแตกต่างอันมีคุณค่าต่อสังคม

ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 และยังรวบถึงในปี 2564 ณ ปัจจุบัน ซึ่งผู้พิการทางสติปัญญาเป็นหนึ่งในประชากรกลุ่มเสี่ยงของภาวะโรคโควิด-19 และ เป็นผู้ที่เปราะบางของสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมกีฬาและการส่งเสริมสุขพลานามัยของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญา สมาคมฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการรวมตัวของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทย โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้น ประกอบด้วย รายการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแบบ เสมือนจริง (virtual) ตลอดจน การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และ รายการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาได้เข้าร่วมภายในพื้นที่ของตนเองอย่างปลอดภัย

“สเปเชียลโอลิมปิก” เป็นโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ สมาคมกีฬาฯ จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญามากกว่า 28,000 คนทั่วประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้านการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาปฐมวัย และการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ เป็นต้น นอกจากการเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้พิการได้มีกิจกรรมกีฬาร่วมกันแล้ว ยังเปิดเวทีให้ผู้ที่ไม่พิการได้เล่นกีฬาร่วมกับนักกีฬาพิเศษ ในโครงการกีฬายูนิฟายด์เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผู้สนใจสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 986-8-12483-2 ชื่อบัญชี “ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย” พร้อมส่งใบ pay-in และแจ้งชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษา 13 หลัก และที่อยู่จัดส่งใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมล [email protected] (ใบเสร็จสามารถนำไปหักภาษีได้) ต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณสถาพร ก่อแก้ว 081-9024636

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-1367650 Email : [email protected]

https://www.facebook.com/specialolymp.

www.specialolympicsthai.com

ขอบคุณ… https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000003984


ย้อนกลับ