มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไทยออยล์ สร้างงาน “บาริสต้า” ผู้พิการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Approaches) ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ด้าน “การจ้างงานที่สร้างคุณค่า” โดยมีแนวทางในการดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ สร้างคน, สร้างโอกาส และสร้างอนาคต

“วิโรจน์ มีนะพันธ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์เห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางอาชีพกับผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดย การเปิดโครงการ Café Amazon for chance สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบังที่ไทยออยล์ให้การสนับสนุนทำให้เกิดการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ที่มีความพร้อมและทักษะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบาริสต้าประจำร้าน โดยผ่านการอบรมตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อเมซอน ฝึกฝนปฏิบัติงานจริงกับพนักงานปกติเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวลดปัญหาการสื่อสารบางอย่างที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน สามารถสร้างรายได้และถือเป็นการเปิดมุมมองและโอกาสทางอาชีพทางเลือกใหม่ให้กับผู้พิการทางการได้ยินให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ไทยออยล์ ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ Café Amazon ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัทที่ไทยออยล์ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise) โดยร่วมสนับสนุนโครงการ Café Amazon for chance ที่สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง ด้วยการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยิน เข้าทำงานในตำแหน่งบาริสต้าประจำร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ ไทยออยล์ ที่ต้องการพัฒนาโครงการ SE ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พัฒนาอาชีพจากทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ยกระดับความเท่าเทียมในสังคมให้คนกับด้อยที่โอกาสได้ยืนอยู่ในสังคมอย่างอย่างเท่าเทียม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021733&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thansettakij.com/content/strategy/453678


ย้อนกลับ