มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ได้หรือยัง? วันนี้ ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเติมเงินคนพิการ 200 บาท

ได้หรือยัง? วันนี้ 22 พ.ย. “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กว่าล้านคน รับ 200 บาทเติม “เงินคนพิการ” กดเงินสดได้

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการ (เงินคนพิการ) เป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 สำหรับผู้พิการที่เข้า 2 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 800 บาทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินคนพิการเพิ่ม 200 บาท ต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

“ในเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563” น.ส.วิลาวรรณ กล่าว

จากนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินคนพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

อย่างไรก็ตาม ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม แต่ยังคงได้รับเงินคนพิการ 800 บาทต่อเดือนตามปกติ

“บัตรคนจน” กว่าล้านรายได้เพิ่ม 200 บาท

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้รับ เงินคนพิการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวและมี บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย รวมถึงเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป

วิธีกดเงินสด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินคนพิการเพิ่มเติม 200 บาท ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันพรุ่งนี้ สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ ตามวิธีการดังนี้

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงินคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร

หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ

กดปุ่ม “ถอนเงิน”

อย่างไรก็ตาม มาตรการเติม เงินคนพิการ 200 บาทให้แก่ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งนี้ ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐบาลควรช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นผู้พิการไว้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เนื่องจากผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021890&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thebangkokinsight.com/484116/


ย้อนกลับ