มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนเสริมสวย ตัดผมชาย อรพิณ

โรงเรียนเสริมสวย ตัดผมชาย อรพิณ – ธนาฤทธิ์ บริการตัดผมชาย ฟรี ให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ ๙)  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

img_0437 img_0446 img_0462


ย้อนกลับ